آیا از پایگاه و مطالب آن رضایت دارید؟
(77.10%) 64
بله
(22.89%) 19
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 83