آیا از پایگاه و مطالب آن رضایت دارید؟
(78.94%) 75
بله
(21.05%) 20
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 95