close
دانلود آهنگ جدید
ورود «تلفن همراه با کارکردهای موجود» به مدارس ممنوع است.

ورود «تلفن همراه با کارکردهای موجود» به مدارس ممنوع است.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص آخرین بررسی ها برای ورود تلفن همراه به مدارس اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، ورود تلفن های همراه با کارکردهایی که موجود است به مدارس مجاز نیست.وی ادامه داد: در اکثر کشورهای نیز ورود تلفن همراه به کلاس درس ممنوع است که بخشی از منظر بدآموزی های آموزشی و تربیتی و بخشی نیز به هم ریختن محیط آموزشی و کلاس درس را عنوان می کنند.

 نوید ادهم افزود: همانطور که در اتاق عمل یا هواپیما استفاده از تلفن همراه ممنوع است در کلاس درس نیز دانش آموزان نیاز به نظم انضباط و آرامش دارند. وی تصریح کرد: اگر در کلاس درس، تلفن همراهی نابهنگام به صدا در آید، انسجام فکری و ذهنی دانش آموزان و معلم را به هم می ریزد و فرآیند یادگیری را آسیب پذیر می کند به همین دلیل در کشور ما استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع است.

نویسنده : مدیر | تاریخ : یکشنبه 03 اسفند 1393 | بازدید ها : 109 بار